cơ cấu quốc hội việt nam có mấy viện

Loading...
 • Quốc hội Việt Nam – Wikipedia tiếng Việt Quốc hội Việt Nam – Wikipedia tiếng Việt
  Thành phần nhân sự của cơ quan này là các đại biểu quốc hội Việt Nam, do cử tri ... Cơ quan này có các đơn vị trực thuộc là Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội ... Quốc hội Việt Nam hiện nay là thành viên của Liên minh Nghị viện thế giới ..... và chức năng chấp hành là cơ cấu giữa Quốc hội và Đảng Cộng sản Việt Nam.
 • Bầu cử Quốc hội Việt Nam khóa XIV – Wikipedia tiếng Việt Bầu cử Quốc hội Việt Nam khóa XIV – Wikipedia tiếng Việt
  Bầu cử Quốc hội Việt Nam khóa 14 diễn ra vào ngày 22 tháng 5, 2016 thông qua ... Chỉ có hai người tự ứng cử trúng cử: ông Nguyễn Anh Trí - Viện trưởng Viện ..... Tiến hành 3 vòng hiệp thương nhằm xác định cơ cấu, số lượng các ĐBQH ...
 • Chương V: Quốc hội - Chính phủ Chương V: Quốc hội - Chính phủ
  Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. ... Quốc hội có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: ... Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân ...
 • Cổng thông tin điện tử Quốc Hội Cổng thông tin điện tử Quốc Hội
  ... Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Cộng ... Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thủy- tỉnh Bắc Kạn: Cơ quan tố tụng có trách nhiệm ... quà tặng của Chính phủ Trung Quốc tặng Quốc hội Việt Nam (31/03/2017) ... Luật Hỗ trợ tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu (30/03/2017).
 • Vị trí, chức năng của Quốc hội trong Hiến pháp năm 2013 | Báo Công ... Vị trí, chức năng của Quốc hội trong Hiến pháp năm 2013 | Báo Công ...
  25 thg 3, 2015 - Trong Hiến pháp năm 2013, về vị trí, Quốc hội vẫn được quy định là cơ ... của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như Hiến pháp năm 1992. ... hội trong Hiến pháp năm 2013 không còn là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến. ... thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm ...
 • Quốc hội có những chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn gì? Quốc hội có những chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn gì?
  1 thg 4, 2016 - Quốc hội có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: ... ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối ... Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, tổ chức khác.
 • VỀ VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG; NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG ... VỀ VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG; NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG ...
  Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp. ... tịch nước, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân ...
 • Câu 1: Quốc hội có vị trí như thế nào trong bộ máy nhà nước ta Câu 1: Quốc hội có vị trí như thế nào trong bộ máy nhà nước ta
  29 thg 4, 2011 - Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao trái ... Trả lời: Ủy ban thường vụ Quốc hội có cơ cấu tổ chức gồm Chủ tịch Quốc ..... Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không phân biệt ...
 • Luật Tổ chức Quốc hội 2014 - Thư viện pháp luật Luật Tổ chức Quốc hội 2014 - Thư viện pháp luật
  20 thg 11, 2014 - Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; .... Cơ quan hoặc người có thẩm quyền giới thiệu để Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn chức ..... Vị trí, chức năng và cơ cấu tổ chức của Ủy ban thường vụ Quốc hội.
 • Bộ máy nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021 - Tuổi Trẻ Online Bộ máy nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021 - Tuổi Trẻ Online
  28 thg 7, 2016 - Quốc hội Chủ tịch nước Chính phủ Viện trưởng VKS nhân dân tối cao Chánh án TAND tối cao ... Chủ tịch Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam.