điện năng biến đổi hoàn toàn thành nhiệt năng

Loading...