giấy xác nhận thời gian thực hiện khám bệnh chữa bệnh

Loading...
 • Giấy xác nhận quá trình thực hành Giấy xác nhận quá trình thực hành
  Mẫu giấy xác nhận thời gian thực hành ... Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số: … ... [1] Tên cơ quan chủ quản của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ... [9] Nhận xét cụ thể về khả năng thực hiện các kỹ thuật chuyên môn theo chuyên khoa ...
 • Làm công tác gì? - Quản lý văn bản điện tử - Bộ Y tế Làm công tác gì? - Quản lý văn bản điện tử - Bộ Y tế
  Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. (Ban hành kèm .... Giấy xác nhận quá trình thực hành. 3. ... (Ghi rõ tên cơ quan, xí nghiệp hiện nay đang làm) ..... Thời gian hành nghề liên tục đến thời điểm cấp CCHN:…
 • Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh.doc Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh.doc
  Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. (Ban hành kèm ... Chỗ ở hiện nay: [3]. Giấy chứng ... Mẫu giấy xác nhận thời gian thực hành.
 • [10]………. [10]……….
  Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ... Văn bản xác nhận quá trình thực hành. 3. Phiếu lý lịch tư pháp (được thực hiện khi Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn triển .... Được cấp giấy xác nhận thờì gian thực hành.
 • Phụ lục đính kèm - Sở Y tế Quảng Nam Phụ lục đính kèm - Sở Y tế Quảng Nam
  Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ... Mẫu Giấy xác nhận thời gian thực hành ... GIẤY XÁC NHẬN QUÁ TRÌNH THỰC HÀNH ... a) Đối với bác sĩ đã thực hiện việc khám, chữa bệnh trước ngày 01/01/2012:.
 • TT 41-kem.doc - Chính phủ TT 41-kem.doc - Chính phủ
  Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ... Văn bản xác nhận quá trình thực hành. 3. Phiếu lý lịch tư pháp (được thực hiện khi Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn ...... Được cấp giấy xác nhận thờì gian thực hành.
 • PHỤ LỤC 1 - Cục quản lý khám chữa bệnh PHỤ LỤC 1 - Cục quản lý khám chữa bệnh
  Phiếu lý lịch tư pháp (được thực hiện khi Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn triển khai thực hiện Luật lý lịch tư ...... Được cấp giấy xác nhận thờì gian thực hành.
 • Phụ lục 1, mẫu 01 - Bệnh Viện Nhi Đồng 2 Phụ lục 1, mẫu 01 - Bệnh Viện Nhi Đồng 2
  Phiếu lý lịch tư pháp (được thực hiện khi Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn triển khai thực hiện Luật lý lịch tư pháp). 4. ... Giấy xác nhận chưa hành nghề khám chữa bệnh tại địa phương thường trú. (chỉ áp dụng .... Thời gian thực hành: …
 • Bộ hồ sơ.doc - Sở Y tế Bình Phước Bộ hồ sơ.doc - Sở Y tế Bình Phước
  Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ... Nơi ở đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: .... Mẫu giấy xác nhận thời gian thực hành.
 • Giấy xác nhận quá trình thực tập KB,CB bằng y học cổ truyền.doc Giấy xác nhận quá trình thực tập KB,CB bằng y học cổ truyền.doc
  10 thg 1, 2017 - Mẫu Giấy xác nhận quá trình thực tập ... KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẰNG Y HỌC CỔ TRUYỀN ... Thời gian thực tập: [7]. 2. ... [8] Nhận xét cụ thể về khả năng thực hiện các kỹ thuật chuyên môn theo Điểm b Khoản 2 Điều 12 ...